Permanentny stres, początkiem wielu chorób.

utworzone przez | wrz 8, 2021 | Blog

Stres to zdecydowanie wróg, choć zdarza się czasem, że przyjaciel.

Stres jest pojęciem bardzo szerokim. Jest to reakcja organizmu na przeszkody, przeciążenia, niebezpieczeństwa, nowe sytuacje życiowe czy silne bodźce. Stres to mobilizacja organizmu do radzenia sobie w określonej sytuacji. Może mieć aspekt pozytywny: mobilizuje, zwiększa energię, pozwala pokonać przeszkody. Jednak stres nadmierny lub długotrwały może wywołać skutki przeciwne: apatię, niepokój, niezdolność do skutecznego działania, a nawet dolegliwości fizyczne. Jest on zjawiskiem biologicznym, stanowiącym reakcję organizmu na jakiekolwiek stawiane mu wymagania fizyczne lub psychiczne. Pojęciem stresu określa się wszystkie bodźce, które zmieniają stopień gotowości człowieka do działania. Stres może być spowodowany czynnikami umysłowymi, fizjologicznymi, anatomicznymi lub fizycznymi.

Narastający stres.

W przebiegu stresu wyróżnia się trzy stadia:

  • pogotowia,
  • odporności,
  • wyczerpania.

W pierwszym stadium stresor (silny bodziec zewnętrzny lub wewnętrzny) działa pobudzająco na organizm, wyzwalając zwiększone wydzielanie hormonu przedniego płata przysadki mózgowej aktywizującego pracę nadnerczy. Prowadzi to w stadium drugim, do sił obronnych organizmu. Jeśli stresor działa jednak dalej z taką samą siłą, to w stadium trzecim, może dojść do powstawania zespołów chorobowych, nerwic lękowych i depresyjnych, a nawet do zespołów psychotycznych i aktów autodestrukcji. Konsekwencją działania stresu mogą być takie choroby, jak: choroby układu naczyniowego, choroby układu pokarmowego oraz niektóre choroby metabolizmu.

Ogromna potrzeba społeczeństwa – relaks.

Powszechnie uważa się, iż większość schorzeń, na jakie cierpi człowiek współcześnie ma swoje źródło w stresie. Nadmierne obciążenie stresem, jak i nawracające silne przeżycia „stresowe” są traktowane przez naukę jako przyczyna ogromnej liczby chorób psychosomatycznych, do których można zaliczyć m.in. choroby układu krążenia, przewodu pokarmowego, nowotwory, a także depresje, nerwice, lęki, fobie i inne zaburzenia psychiczne. Stres stanowi jednak nieodłączny element życia. Nie sposób uniknąć czynników, bądź sytuacji stresujących. Dlatego tez każdy, niezależnie od tego w jakich warunkach pracuje, czy żyje, zawsze powinien dbać o regenerację układu nerwowego. Częstotliwość występowania niepokoju czy stresu zależy od środowiska domu, szkoły, miejsca pracy, ale także od relacji z ludźmi oraz osobowości. Relaksu (regeneracji) można  zażywać poprzez odpowiednie zabiegi (np. poprzez terapie bańkami próżniowymi, dźwiękiem, inne), ale także poprzez spacery, otoczenie lasu, odpowiednią muzykę, czy po prostu ćwiczenia na poziomie rekreacyjnym, zdecydowanie nie wyczynowym / sportowym. Sportowe podejście do treningów, to już stres dla mięśni i temat na kolejny wpis.

Permanentny stres to choroby, i często wypalenie zawodowe.

Kumulacja stresu prowadzi do przemęczenia, utraty sił fizycznych i psychicznych, a zatem zaburzenia harmonii w ciele. Odczuwane jest przemęczenie, wyczerpanie, niechęć do życia, ludzie są apatyczni, pozbawieni wiary w siebie. Wszystkie te czynniki mogą doprowadzić do całkowitej utraty balansu w organizmie człowieka i wówczas mówi się o tzw. zespole wypalenia. W ostatnich latach na całym świecie, w szczególności w krajach wysoko rozwiniętych, rośnie liczba osób, które na skutek różnych czynników przekroczyły stan równowagi między spalaniem zasobów, a możliwością odnowy. Jednym z wielkich problemów społecznych stało się zjawisko wypalenia zawodowego. W szybkim tempie rośnie liczba ludzi, którzy ulegają załamaniu psychicznemu na podłożu stresu. Zwiększa się tym samym liczba chorób i samobójstw.

Emocje, stres i choroby narządów wewnętrznych.

Według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, emocje ściśle wiążą się z narządami wewnętrznymi, dlatego nie tylko niepokój / lęk, czy stres powodują problemy zdrowotne, ale także same problemy zdrowotne mogą wywoływać zaniepokojenie lub zestresowanie. Serce i wątroba, to dwa narządy, które kontrolują wszystkie emocje w organizmie, jednocześnie emocje (zwłaszcza niepokój i stres), tym właśnie narządom, mogą szkodzić bardziej, niż innym. Jeśli niepokój i stres utrudniają prace tych dwóch narządów, energia i krew nie będą mogły swobodnie krążyć, co powoduje wiele problemów, m. in. napięcie mięśni, bóle głowy i zmęczenie, nasilają się także objawy emocjonalne, takie jak: przygnębienie, pobudzenie psychoruchowe, wybuchowość, drażliwość i bezsenność . Następnie, kiedy wątroba jest w tzw. „stanie stresu”, nie wspomaga prawidłowo śledziony w trawieniu, co z kolei powoduje brak apetytu, słabe trawienie, czasami jest to „jedzenie emocjonalne”. Emocją kojarzoną ze śledziona jest zamartwianie się, a niepokój jest jego formą, co może osłabić narząd i cały układ pokarmowy. To tylko niektóre wymienione zależności, łańcuch zdarzeń spowodowanych z niepokojem i stresem jaki zachodzi w naszym organizmie jest dużo dłuższy i niestety bardzo kancerogenny w skutkach.

Terapia próżniowa bańkami, doskonale wspomaga organizm.

Konieczność radzenia sobie ze stresem powoduje, że ludzie szukają sposobów rozładowania napięcia, rozluźnienia. Najprościej byłoby po prostu unikać sytuacji stresowych, nie jest to jednak łatwe, często wręcz nie możliwe. W pokonywaniu stresu można wspierać się metodami naturalnymi, np.: muzykoterapią, aromaterapią, medytacjami, różnymi masażami, ziołami. Osobiście bardzo polecam terapię bańkami próżniowymi. Bańki powodują odprężenie (odciążenie) napiętych mięśni i tkanek. Ich postawienie ma głęboki wpływ na cały ośrodkowy układ nerwowy. Wzmacniają odporność organizmu, lub uaktywniają ją, gdy organizm nie wykazuje samoistnego działania. Działają więc trochę na zasadzie przestrojenia leczniczego. Pod bańką w wyniku podciśnienia, następuje zmiana ciśnienia hydrostatycznego, w wyniku którego dochodzi do przesunięcia struktur / komórek, przez co z kolei działamy na receptory komórkowe i białka. Działając mechanicznie na białka, zaczynają one przenosić sygnał w inny sposób niż zazwyczaj, przemieszczają się ładunki elektrostatyczne błon komórkowych, następuje dyfuzja gazów z naczyń krwionośnych na zewnątrz, zmienia się układ cząsteczek, zmienia się również temperatura krwi oraz dynamika płynięcia. Wraz z rozdzieleniem tkanek, dochodzi do wzmożenia wymiany płynów limfatycznych oraz krwi, co m. in. pozwala na oczyszczenie organizmu z toksyn, ale także dotlenienie i odżywienie komórek w miejscach zastoju. Bańki wyciągają to, co organizm nazbierał i ulokował pod skórą (i głębiej, w zależności od miejsca przyłożenia, i siły podciśnienia w bańce). W naczyniach włosowatych zachodzi wiele korzystnych dla zdrowia procesów (dyfuzja, filtracja, osmoza i aktywny transport). W skutek wynaczynienie uruchamiane zostają kolonie granulocytów, które m. in. niszczą patogeny i usuwają toksyny. Na obszarze tym uruchamiana zostaje cała machina działania immunologicznego, dzięki której można zapobiec wielu schorzeniom. Dodając do terapii odpowiednie zioła, bardzo szybko można wspomóc organizm zarówno w sytuacjach stresowych, ale także różnych innych problemów chorobowych, w tym także różnego rodzaju bólu (mięśniowy, stawowy), również w  ostrych i przewlekłych stanach zapalnych.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu i oczywiście na zabiegi 🙂

p
Informacje zawarte na stronach nie mogą w żaden sposób zastąpić konsultacji z lekarzem, służyć samodiagnozie lub samoleczeniu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Twojego stanu zdrowia skonsultuj się z lekarzem. Wiedza zawarta na stronie jest tylko informacją. Decyzje do ewentualnego stosowania ziół i innych działań prozdrowotnych podejmujesz sam.

Niesamowite owoce – Rokitnik i Pigwowiec

Rokitnik od 1983 roku w Polsce był pod całkowitą ochroną, na szczęście od 2014 roku jest pod ochroną częściową. Co oznacza, że nie możemy go zbierać tylko z wydm i klifów, ale we wszystkich innych miejscach, gdzie rośnie dziko...

czytaj dalej